Опит

ординатор
4004, Пловдив, България, ул.Перущица 1А
kamen_klin@abv.bg 0884733627

Амбулаторна и болнична ревматологична практика

Дни за консултация

Вторник

10:00 - 14:00

Сряда

10:00 - 14:00

Петък

10:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)