За мен

Завършва Медицински Университет София 2004 г. След конкурс е назначена като научен сътрудник  в Клиника по образна диагностика на Медицински Институт на МВР (2006 – 2010).

 

От 2010 г. и по настоящем работи в Отделение по образна диагностика в УМБАЛ Света Екатерина.

Асистент е към Катедра „Образна диагностика“ на Мeдицински университет – София от март 2012 г. Участва и в преподаването по рентгенология  на английски език.

 

Председател е на Форума на специализиращите образна диагностика в България и национален делегат на Radiology Traineеs Forum към Европейското дружество по рентгенология до 2015 г.

 

 Има много научни публикации в наши и чужди научни списания. Участва в редица научни форуми и конгреси включително и като гост лектор.

Опит

1000, София, България, бул. П. Славейков 52А