Образование

1990 -
Катедра по Клинична лаборатория и клинична имунология, УМБАЛ Александровска
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Клинична лаборатория

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb