Опит

началник отделение
4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 23а

Д-р Попов е началник на отделението по гастроентерология в МБАЛ "Св. Каридад" в Пловдив. 

Специалности

Гастроентерология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb