Опит

1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6
проф. Милчо Минчев създаде публикация
2018
Имунотерапия в онкологията- минало, настояще и бъдеще /Презентация/
default image
Имунотерапия в онкологията- минало, настояще и бъдеще /Презентация/

В документа се разглеждат важни етапи от развитието на имунотерапия за лечение на онкологични заб...

Публикации

Имунотерапия в онкологията- минало, настояще и бъдеще /Презентация/
Публикация
Имунотерапия в онкологията- минало, настояще и бъдеще /Презентация/