За мен

Д-р Борис Пъргутев е специализант по Урология в болница Централ Хоспитал в Пловдив. Завършил е медицина в Медицински Университет Плевен през 2016 г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20