За мен

Образование и професионална кариера
 

Образование
1967 - 1973 Английска езикова гимназия, Бургас
1973 - 1979 Медицински университет, София – магистър по медицина - диплома № 001863
 
Професионална кариера
1974 - 1979 студент, Председател на студентски Кръжок по урология към Клиника по урология, Медицински университет, София

1977 – 1979 член на Научния съвет на НИНУХТ
1980 - 1982 отбиване на редовна военна служба като ст. школник-военен лекар, Бургас
1982 - 1983 ординатор по урология, Клиника по урология, Окръжна болница, Бургас
1983 - 1987 асистент, Клиника по урология, Медицински университет, София
1987 - 1990 ст. асистент, Клиника по урология, Медицински университет, София 
1990 - 1995 гл. асистент, Клиника по урология, Медицински университет, София
1995 – 2008 доцент, Катедра по урология, Медицински университет, София - диплома

№ 17528 от ВАК

2007 – Началник „Сектор по ендоурология, лазертерапия и естракорпорална литотрипсия”

2008 – професор, Катедра по урология, Медицински университет, София – диплома

№ 25060 от ВАК

2011 - Началник „Отделение по обща урология”

 

Квалификация
1987 – специалност по урология
1991 – доктор по медицина – дисертация на тема “Приложение на интервенционалния ултразвук за диагностика и лечение на урологичните заболявания” – диплома  № 21316 от ВАК

1995 - републикански консултант по урология

2004 – диплома за здравен мениджмънт

2006 – диплома за високоспециализирана дейност „Биопсии под ехографски контрол в урологията, уретроскопия, цистоскопия”

2006 – диплома за високоспециализирана дейност „Лазери в урологията”

2006 – диплома за високоспециализирана дейност „Ендоурологични манипулации при уретеролитиаза”

2006 – диплома за високоспециализирана дейност „Спешни манипулации в урологията”

2007 – доктор на медицинските науки – дисертация на тема „ Доброкачествена простатна хиперплазия – прогностични критерии за прогресивно развитие и избор на лечение” –

диплома № 31798 от ВАК
2009 – диплома за високоспециализирана дейност „Екстракорпорална литотрипсия”

 

Преподавателска дейност

- водене на упражнения и лекции пред български и чужди (американски, канадски, английски, индийски и др.) студенти и следдипломни специализанти по урология

- водене на 10-дневен индивидуален курс за специализация на тема „Интервенционален

ултразвук в урологията”

- научен ръководител на докторанти за присъждане на научна степен „доктор”

- член на научни журита за присъждане на научни степени и звания

- член на изпитни комисии за зачисляване и даване на специалност, член на изпитни комисии на студенти, докторанти и др

 

Специализации
1986 -  Екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни (ЕЛПК)( Dornier Scholarship) – Клиника по урология, Медицински университет, Дортмунд, Германия - (Проф. д-р Й. Зьокеланд, дмн)
1991 – Интервенционален ултразвук и ендоурология (JICA Scholarship) – Клиника по урология, Национален медицински център, Токио, Япония - (Проф. д-р К. Фуджита, дмн)
1993 – Ендоурология, лазертерапия на урологични заболявания и бъбречна трансплантация (DAAD Scholarship) – Клиника по урология, Болница Гросхадерн, Лудвиг Максимилиан университет, Мюнхен, Германия – (Проф. д-р А. Хофщетер, дмн)
2001 – Лапароскопска хирургия и ендоурология на горните пикочни пътища (AAF Scholarship) – Клиника по урология, Медицински университет, Залцбург, Австрия

( Проф. д-р Н. Шмелер, дмн)
 

След дипломни курсове

1986 – Интервенционален ултразвук в урологията – Копенхаген, Дания (Проф. Х. Х. Холм, дмн)
1992 – Детска урология – Кембридж, Великобритания (Проф. Ф. Рансли, дмн)
1995 – Семинари по урология (Amerian Austrian Foundation)– Залцбург, Австрия (Проф. Д. Вон, дмн, САЩ)

 

 

Обществена и професионална дейност

1992 – 1996 – Заместник председател на JICA (Japan International Cooperation Agency) Алумни за България
1995 – 2003 - Научен секретар на сп. “Урология”
1995 – Заместник председател на научна Фондация “Урология”
1996 – Член на Редакционния съвет на сп.” Диагностичен и терапевтичен ултразвук”

1997 – Член на Редакционния съвет на сп. “Андрология”

2000 – Председател на научна фондация „Медиспек”
2000 – 2011 Секретар на Българско урологично дружество

2000 – Член на Комисията “Изток – Запад” за международно сътрудничество към Немското урологично дружество

2001 – Член на Европейския борд по урология

2001 – Член на Борда на Европейската асоциация по урология

2001 – Член на Комисията за акредитация и специализация към Европейския борд по урология

2002 – Национален представител в Борда на Европейската асоциация по образна диагностика в урологията, отговарящ за международното сътрудничество

2002 – Член на Редакционния съвет на сп. “Медицински магазин”

2003 – Заместник Гл. Редактор на сп. “Урология”

2004 – 2007 - Секретар на Специализираният Съвет по хирургия, анестезиология, урология, ортопедия и неврохирургия при ВАК

2005 – Член на Борда на Югоизточното европейско дружество по урология

2007 – 2009 – Заместник председател на JICA (Japan International Cooperation Agency) Алумни за България

2010 – Член на Научния съвет на УМБАЛСМ „Пирогов”

2010 – Член на Медицинската комисия по хирургически заболявания при ВАК към Министерския съвет

2010 – Член на Редакционния съвет и консултант на сп. “Меdinfo”

2010 - Член на Редакционния съвет на сп. “Хирургия”

2010 – Член на Редакционния съвет на сп. “Медикарт”

2011 – Член на Редакционния съвет на сп. “Topmedica”

2011 – Член на Редакционния съвет на сп. “The Albanian Journal of Urology”

2011 – Почетен гражданин на община Царево за съществен принос за здравеопазването на общината

2012 – Председател на “Българско дружество по ендоурология и екстракорпорална литотриписия”

2012 – Главен Редактор на списание „Нефрология и урология”

2012 - Член на Редакционния съвет на сп. “BAYU Media”

2012 - Член на Редакционния съвет на сп. “Дерматологичен преглед”

2012 – Почетен гражданин на община Сандански за съществен принос за здравеопазването на общината

2013 – Зам. Гл. Редактор на сп.”Central European Journal of Urology” на Централно европейското дружество и научно списание на Полското дружество по урология


Други – Секретар на Организационния комитет на ежегодния Симпозиум по урология с международно участие, Член на Организационните комитети на редица национални и международни научни прояви, Председател на организационния комитет на 8-ми Европейски конгрес на Югоизточното дружество по урология и др.

 

Научни и изследователски интереси
   - доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ)
   - уролитиаза

- онкоурология
   - ендоурология
   - лазертерапия
   - лапароскопска хирургия

- участие в редица научни проучвания

 

Личен опит
   
- интервенционален ултразвук
    - екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни
    - отворени операции на горните и долни пикочни пътища

- тумори на отделителната система

- уролитиаза

- ендоурология

- диагностика, хирургично и консервативно лечение на доброкачествена простатна хиперплазия и карцином на простатната жлеза

Членство
   - Европейска асоциация по урология (EAU)
   - Световна асоциация по урология (SIU)
   - Американската асоциация по урология (AUA)
   - Европейската асоциация по детска урология (ESPU)
   - Американски институт по ултразвук в медицината (AIUM)
   - Балкански медицински съюз (BMU)
   - Българско урологично дружество (BAU)
   - Български простатен комитет (BPC)
   - Българска асоциация по еврохирургия (BAEUR)
   - Европейска асоциация по образна диагностика в урологията (ESUI)

  - Югоизточно европейско дружество по урология


Награди
1975 – Първа награда за млад научен работник

1997 – Почетен член на научна Фондация “Андрология”

2003 – Почетен знак “Български лекар” за висок професионализъм и медицинска етика

2011 – Почетен знак на БУД за съществен принос към урология

Публикации

Научни  публикации в пълен обем - 194

Научни публикации с резюмета - 96

Научни доклади - 98

Участия в учебници и ръководства - 6

Монографии - 4
Рационализации – 7
Изобретения - 1

Цитати

Статии в български списания – 154

Статии в чужди списания – 5

Опит

Началник „Отделение по обща урология”
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Проф. Димитър Младенов дмн създаде публикация
2018
УРОЛОЗИ ОБСЪДИХА НОВИТЕ ЕНДОУРОЛОГИЧНИ ТЕХНИКИ
default image
УРОЛОЗИ ОБСЪДИХА НОВИТЕ ЕНДОУРОЛОГИЧНИ ТЕХНИКИ

От 07-09.06.2018 г. в Интерхотел „Сандански”, град Сандански се проведе 23 – ия Национален симпоз...

Публикации

УРОЛОЗИ ОБСЪДИХА НОВИТЕ ЕНДОУРОЛОГИЧНИ ТЕХНИКИ
Публикация
УРОЛОЗИ ОБСЪДИХА НОВИТЕ ЕНДОУРОЛОГИЧНИ ТЕХНИКИ