За мен

Завършва медицина с отличен успех в Медицински университет - София през 2011 г. В периода от 2013 до 2019г работи и специализира в Клиника по ендокринология в УМБАЛ "Алекснадровска" гр. София.

През 2019г придобива специалност Ендокринология и болести на обмяната. 

От 2019г. е докторант към Катедра по вътрешни болести на Медицински университет - София. Развива научен труд в областта на синдрома на поликистозните яйчници. Автор е в множество публикации и участва активно в международни и локални научни проекти.

Към момента работи в болничната и доболничната помощ в гр. Варна - МБАЛ "Варна" към ВМА - София.

Опит

лекар-ендокринолог
9000, Варна, България, ул. Христо Смирненски №3
052/386-396
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)