Опит

Клиника по обща и клинична патология
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Паркинсонова болест
Паркинсонова болест

Темата е разгледана в прикачената презентация.

Плодораздробяващи операции
Плодораздробяващи операции

Темата е разгледана подробно в прикачената презентация.

Публикации

Паркинсонова болест
Паркинсонова болест
Публикация
Плодораздробяващи операции
Плодораздробяващи операции
Публикация
Многоплодна бременност
Многоплодна бременност

Темата е разгледана подробно е прикачената презентация.

Аускултация на детски сърдечни тонове
Аускултация на детски сърдечни тонове

Темата е разгледана подробно в приложената презентация.

Хетерохромия
Хетерохромия

Темата е разгледана в приложената презентация.