Опит

Клиника по обща и клинична патология
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Д-р Елиза Тихомирова Стоянова създаде публикация
2019
Паркинсонова болест
default image
Паркинсонова болест

Темата е разгледана в прикачената презентация.

Д-р Елиза Тихомирова Стоянова създаде публикация
2018
Плодораздробяващи операции
default image
Плодораздробяващи операции

Темата е разгледана подробно в прикачената презентация.

Публикации

Паркинсонова болест
Публикация
Паркинсонова болест
Плодораздробяващи операции
Публикация
Плодораздробяващи операции
Д-р Елиза Тихомирова Стоянова създаде публикация
2017
Многоплодна бременност
Многоплодна бременност

Темата е разгледана подробно е прикачената презентация.

Д-р Елиза Тихомирова Стоянова създаде публикация
2017
Аускултация на детски сърдечни тонове
Аускултация на детски сърдечни тонове

Темата е разгледана подробно в приложената презентация.

Д-р Елиза Тихомирова Стоянова създаде публикация
2017
Хетерохромия
default image
Хетерохромия

Темата е разгледана в приложената презентация.