Образование

2014 - 2020
Медицина
Медицински университет - Плевен
Плевен , България

Специалности

Студент по медицина

Сертификати

Anesthesiology:Airway Management, 10-15 October,2016
XIV International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors,10-15 October,2016
Участие в научно-изследователска група по клинична микробиология,2015/2016
Семинар по редки болести,12 май,2016
Факултативен курс”Физиология на физическата работа и оценка функционалните възможности на човешкия организъм” ,11.11-16.12,2015
Дистанционен курс по специалициран английски език , 27.11.2015
Участие в юбилейна научна конференция 40години Медицински Университет Плевен ,30.10-01.11.2014
Участие в научна конференция”Образование,иновации,наука-триъгълник на знанието ,17.10.2014
VII-th National Meeting with International Participation of Hasumi International Research Foundation-Bulgaria
The search for infectious causes of human cancer delivered by Prof.Dr.Harald zur Hausen
Buoderma-Биологията в полза на лечението и грижата за акне” , 27.10.2014
XV Internaional Medical Scientifi Conference for Students and Young Doctors, 9-14 October, 2017
Third Autumn School on Innovations in Medicine on the topic “Personalized Approach in the Treatment of Oncological Diseases “ , 9 October,2017
Workshop “Evaluation of Cardiovascular Risk” 9-14 October,2017

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

испански
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb