За мен

Д-р Хариета Елкова,дм завършва медицина през 1994г. във ВМИ Пловдив. През 2003г. придобива специалност Физикална и рехабилитационна медицина. От 2004г. е Началник отделение по физикална рехабилитационна медицина към МБАЛ " Св. Пантелеймон" Пловдив ( бивша Втора градска болница). През 2009г. завършва магистратура Здравен мениджмънт към МУ Пловдив.

През 2015г. присъдена ОНС Доктор по физиотерапия, курортология и рехабилитация.

 

Рботила като лекар физиотерапия и рехабилитация последователно към СКК Нареченски бани, след това в V-та Поликлиника Пловдив, след което в МБАЛ "Свети Пантелеймон" Пловдив - където е и до момента, като Началник отделение. Едновременно с това работи и към МЦ " Свети Пантелеймон" .