Опит

акушерка
1000, София, България, кв. Разсадника, ул. Христо Благоев, 25-31

Образование

2001 - 2015
Акушерка
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Акушерка

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
френски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb