За мен

Завърших "Медицина" в Медицински университет в София 2018 година. Специализирам акушерството и гинекология.

Участия в конференции и презентации

Участие в :

XII International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors

Втората студентска конференция - “Злокачествени заболявания в хирургията”

I-ви Национален Конгрес за Млади Гастроентеролози

II-ри Национален Конгрес за Млади Гастроентеролози

Юбилейна научна конференция ‘Наука за здраве‘ МУ – Пловдив

XIV ОБУЧИТЕЛЕН КУРС по ултразвук в акушерството и гинекологията С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

XXIII Национална гинекологична конференция

 

 

Презентации :

-Irritable Bowel Syndrome

 

Публикации :

-Методи за диагностициране и терапевтични възможности при пациенти с малигненаобструкция на жлъчните пътища

-Бенигнен‘ симптом на Курвоазие.

-Methods for diagnosis and surveillance of patients with gluten-sensitive enteropathy – clinical case presentation.

 

Опит

Лекар
1000, София, България, ул. Миxaлaки Ташев 2