За мен

Д-р Виктория Хаджиева е общопрактикуващ лекар в 25 ДКЦ в София.

Завършва медицина в Медицинския университет в София през 2010 г.

Специалност по обща медицина придобива през 2016 г. 

Опит

1000, София, България, ул. Свето преображение 20