За мен

Представител на България в Управителния Борд на HERA (Health Emergency Preparedness and Responce Authority)