За мен

Представител на България в Управителния Борд на HERA (Health Emergency Preparedness and Responce Authority)

Опит

Старши експерт в дирекция "Лекарствена политика"
1000, София, България, пл. Света Неделя