Опит

Магистър фармацевт
1000, София, България, Ул. Иван Странски 20
маг. - фармацевт
1000, Пловдив, България, Ул. Любен Каравелов

Образование

2012 - 2018
Фармация
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Клинична фармация
Фармакология
Фармация
Лечебни растения и билково дело

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
немски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb