За мен

Д-р Чолакова е кардиолог в отделението по кардиология на УМБАЛ "Пловдив". В болницата работи от 2015г. като лекар-специализант по кардиология. Същата година завършва Медицинския университет в Пловдив.
През 2020г. придобива специалност по кардиология.

Опит

кардиолог
4000, Пловдив, България,

Образование

2009 - 2015
медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Кардиология

Сертификати

Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2018-10-04
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-11-07
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2019-04-28
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2019-04-28
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2019-04-28
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2019-05-04
КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР (ICD): ИНДИКАЦИИ, ВИДОВЕ ТЕРАПИИ – БЪРСТ, РАМП, ШОК. ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2019-05-27
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2019-11-10
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2019-11-10
РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ (CRT): СЪЩНОСТ, ИНДИКАЦИИ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2020-02-11
НАДКАМЕРНИ ТАХИКАРДИИ - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
2020-03-03
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ- СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА
2020-06-02 21:28:39
АНТИТРОМБОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ
2020-06-02 21:37:05
Емпаглифлозин – комплексна терапия при пациенти със захарен диабет тип 2
2020-06-21 18:45:32
Синдром на Бругада - какво трябва да знаем?
2020-06-21 19:37:35
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове м
2020-11-12 22:55:58
Анемия - най-честият медицински проблем при беременните
2020-11-12 23:29:28
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечен
2020-11-12 23:50:08
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-11-19 11:17:40
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2020-11-19 11:47:41
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2021-01-16 11:15:39
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2021-01-16 11:32:10
ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА
2021-04-30 07:29:43
Тест към урок: Concor® (bisoprolol) и коронарна болест на сърцето
2021-06-01 15:12:33
ТЕСТ КЪМ МАТЕРИАЛ: КОНТРОЛ НА СИМПТОМАТИКАТА ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
2021-05-26 18:21:12
ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА
2021-06-01 15:29:55

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb