За мен

Настояща позиция:

 

Асистент в Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Д-р Г.Странски” – Плевен към катедра “Кардиология, пулмология и ендокринология” – МУ- Плевен


Образование и квалификация: 

 

1998 - Висше образование, медицина; Диплома №000278
2004 - Специалност по вътрешни болести, Диплома № 1360/01.2005.
2011- Специалност по ендокринология и болести на обмяната, Диплома № 31907/ 27.01.2012.


Професионален опит:

 

2003 г. - Лекар ендокринолог в отделение по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен.
1999-2003 г. Oрдинатор в отделение по токсикология, УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен.
1998-1999 г.Oрдинатор в отделение по Вътрешни болести, Общинска болница гр. Никопол.


Участие в квалификационни курсове в чужбина: 

 

“Diabetes and cardiovascular disease”, post graduated course, Romania, 3-5 ноември, 2008 год.
„Practical diabetology”, Steno Diabetes center, Denmark, 24-26 ноември, 2010 год.
„Diabetes international perceptorships, San Rafaelle Hospital, Milan, 13-14 ноември, 2012год.
„Innovation in Diabetes 2014 cure of diabetes; foe early remission type 2 to close loop of type 1”, Steno Diabetes center, Denmark, 21-23 май, 2014 год.
“Type 2 diabetes management: from complex science to practical approaches”, Joslin Diabetes center, Bucharest, 27 юни, 2015.
„Medical writing and statistics workshops”, Warsaw, Poland, 15-16 октомври, 2015 година.
 Учебно- преподавателска дейност: 

Обучение на български и англоезични студенти по медицина в МУ – Плевен
Следдипломно обучение на специализиращи лекари по ендокринология, вътрешни болести и обща медицина
Научни интереси и разработки:

Захарен диабет 
Сърдечно- съдови усложнения при захарен диабет тип 2.
Метаболитен синдром.
Имунология на затлъстяването и развитие на захарен диабет.
 

Участие в научни проекти в МУ - Плевен:

 

Проект 09/2014г. „Изследване на лимфоцитни субпопулации при пациенти с метаболитен синдром или Т2ЗД” .
Проект 10/2014г.: „Влияние на статините върху ендотелната дисфункция с клинична изява еректилна дисфункция” .
Проект №7/2012 „Нива на адипоцитокини- адипонектин, лептин и резистин при Метаболитен синдром” .
Изследване на маркери на възпалението при пациенти с метаболитен синдром и захарен диабет тип 2., изследователски проект № 8, 2012, МУ-Плевен.
 

Членство в научни и обществени организации:

Българско дружество по ендокринология,
Българска диабетна асоциация,
Европейска асоциация по изучаване на диабета (EASD).
 

Д-р Силвия Ганева създаде публикация
2015
Всеки втори диабетик у нас с диабетна полиневропатия
default image
Всеки втори диабетик у нас с диабетна полиневропатия

Диабетната полиневропатия е най-разпространеното усложнение при захарен диабет. Честотата за Бълг...

Публикации

Всеки втори диабетик у нас с диабетна полиневропатия
Публикация
Всеки втори диабетик у нас с диабетна полиневропатия