За мен

Завършила е медицина в МУ Пловдив през 2017г.

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28

Работи по график.