Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Фармация
Здравна политика
Директивата за фалшифицираните лекарства и изискванията към ПРУ и производителите
дискусия
Медицинска генетика и ембриология
Психиатрия
Психично здраве
Актуално
Третият пол - право на демократичен избор или ...?
дискусия
Обща медицина
Социална медицина и здравен мениджмънт
С какви трудности се среща българският лекар в малките и отдалечени населени места
дискусия
Актуално
Студент
Как да „научим“ мозъка да поема повече информация?
дискусия
Педиатрия
Социална медицина и здравен мениджмънт
Здравна политика
Детско здраве
Ще има ли България национална многопрофилна педиатрична болница
дискусия
Здравна политика
Готова ли е България за генерично заместване на ниво аптека
дискусия