Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15А

Образование

2010 - 2016
Медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Нервни болести / Неврология

Сертификати

ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
2017-12-11
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2018-06-15
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2018-07-20
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2019-12-01
Ухапвания от змия
2019-12-01
Медикаментозна алергия
2019-12-02
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2019-12-02
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2019-12-02
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2019-12-11
ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2019-12-11
Ергономия - предмет, задачи, същност
2019-12-11
Ранна диагностика при простатен карцином
2019-12-12
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2019-12-12
Придобита хемофилия
2020-01-20
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2020-01-20
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2020-01-20
Анемия по време на бременност
2020-01-20
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-01-20
Имунологична диагностика на туберкулозата
2020-01-20
Бронхиална астма в детска възраст
2020-01-20
Неонатална жълтеница
2020-01-20
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2020-01-21
Психология на труда. Професионален стрес
2020-01-21
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2020-01-22
Бременност и опасност от йоден дефицит
2020-01-22
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2020-01-30
Кожен LUPUS ERYTHEMATOSUS
2020-01-30
Държавна и фирмена политика за здраве, безопасност и работоспoсобност. Професионално партньорство
2020-01-30

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb