Опит

магистър фармацевт
7000, Русе, България, блок Космос
0885 326295