За мен

      Професионалният ми път започна през 2012 г. като асистент-лекар в неврологичния кабинет на блестящия специалист - д-р Милвена Коева в гр. Пловдив. Паралелно стартира и моята практика в ОПЛ кабинет с частна неврологична насоченост в с. Крумово под ръководството на Д-р Иван Александров , която и до момента е свързана с лечението на оплакванията от патологията по гръбначния стълб.

     През 2013 г. поставих начало на работата си в МБАЛ "Централ Онко Хоспитал" гр. Пловдив, а от 2015 г. съм и специализант по Медицинска онкология в същото медицинско заведение сред екип от най-добрите специалисти в страната.

    В търсене на нерешимите проблеми в  конвенционалната мецицина придобих  специалност Хомеопатия през 2016 г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20
032644633
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)