Последователи
д-р Силвия Милева
д-р Силвия Милева
Общопрактикуващ лекар
д-р Славчо Крачев
д-р Славчо Крачев
Вътрешни болести
д-р Полина Цекова
д-р Полина Цекова
Клинична лаборатория
д-р Маринела Маринова
д-р Маринела Маринова
Общопрактикуващ лекар
д-р Антоанета Илиева Гужгулова
д-р Антоанета Илиева Гужгулова
Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Марин  Иванов  Петков  дм
Д-р Марин Иванов Петков дм
Общопрактикуващ лекар