Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234

Работи като медицинска сестра в отделение по кардиология.