За мен

Д-р Николов притежава специалност по кардиология от 2015г.

Завършил е медицина в МУ Пловдив през 2003г.

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28