За мен

Д-р Борисов специализира каридология от 2016г. 

Завършил е медицина в Тракийски университет-гр. Стара Загора.

Опит

8800, Сливен, България, ул. Димитър Пехливанов 5