За мен

Завършил МУ - София през 2011 г. Паралелно със следването работи в Спешен център на Университетска болница "Оломоуц", Бърно, Чехия в продължение на три месеца, а от януари 2012 до спечелване на конкурс за специализация в Токуда Болница София е част от екипа на Клиниката по Неврология като доброволец. От май 2012 година е зачислен на редовна специализация в Клиниката по Неврология в Токуда. Професионалният му интерес е в областта на доплеровата сонография и интервенционалната неврология. Владее английски, френски и немски език.