Образование

2013 -
Медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Студент по медицина

Сертификати

Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2018-11-14
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2018-11-14

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb