За мен

Завършва Медицински университет - София през 1972 г. 

  • Ръководител секция към Медицински университет, гр. Пловдив
  • Главен редактор на списание "Клинична хематология"
  • Член на редколегията на списание Folia medica
  • Председател на Държавна комисия за специалност Клинична хематология
  • Експерт към НЗОК
  • Експерт към БЛС

При управлението на Проф. Горанов, през 2014 год., се изгражда и успешно функционира Регионален сектор за автоложни трансплантации (един от трите в цялата страна и единствен за Южна България).