За мен

Изпълнителен директор на сдружение "Българска организация за верификация на лекарствата", учредено през април 2016 година

Илиана Минкова Паунова създаде статус
2018
Дискусията е много навременна. Прикаченият файл е подробно ръководство за свързване на крайните потребители с Българската система за верификация на лекарствата
Илиана Минкова Паунова създаде дискусия
2017

Дискусии

Директивата за фалшифицираните лекарства и изискванията към ПРУ и производителите
Директивата за фалшифицираните лекарства и изисквани...
дискусия