За мен

Ангелина Славова е собственик и управител на аптека "Дар Фарма Слек" в Карлово. 

Завършва специалност "Фармация" в Медицинска академия в София през 1979 г. 

Специализира "Икономика на фармацията", както и "Мениджмънт" през 1987 г.

Опит

управител
4300, Карлово, България, ул. Петко събев" 14

Специалности

Фармация
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb