За мен

Специализант по Акушерство и гинекология в УМБАЛ"Света Марина" - Плевен

Опит

Лекар-специализант
5800, Плевен, България, Гео Милев 14

Образование

2011 - 2017
медицина
Медицински университет - Плевен
Плевен
2017 - До момента
Акушерство и гинекология
УМБАЛ Света Марина- Плевен
Плевен

Специалности

Акушерство и гинекология

Сертификати

Анемия по време на беременност
2019-04-15
Бременност и опасност от йоден дефицит
2019-04-15
Хронична тазова болка при жени
2019-04-15
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2019-04-16
Неонатална жълтеница
2019-04-16
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2019-05-10
Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2019-05-10
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2019-05-10
Ранна диагностика при простатен карцином
2019-05-10
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2019-05-10
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2019-05-10
Ухапвания от змия
2019-05-10
Текучеството на персонала в „Спешно отделение“ – как да задържим кадрите си?
2019-05-10
Тежки полиорганни увреждания в резултат на протрахирана хипоксия от предозиране на метадон
2019-05-10
Приложение на SPECT-CT изследванията при карцином на млечната жлеза
2019-05-10
Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2019-05-10
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2019-05-10
Бронхиална астма в детска възраст
2019-05-10
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2019-05-11
Психология на труда. Професионален стрес
2019-05-11
Основи и тематична насоченост на физиологията на труда. Ергономия и организация на труда
2019-05-11
Придобита хемофилия
2019-05-11
Здравно състояние на работещите при конкретни условия на труд. ЕЗИД, здравни анализи. Методология и класификации на експертизата на работоспособността
2019-05-11
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечение на спешните състояния
2019-05-11
Катастрофален Антифосфолипиден синдром
2019-05-11
Бременност и ракови заболявания
2019-05-28
Ергономия - предмет, задачи, същност
2019-05-28
Множествена склероза - аспекти от етиологията, патогенезата и клиничната характеристика
2019-05-28
Агресия и агресивност
2019-05-29
Медикаментозна алергия
2019-05-30
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2019-05-30
Държавна и фирмена политика за здраве, безопасност и работоспoсобност. Професионално партньорство
2019-05-30
Тристълбова концептуална основа на трудовата медицина
2019-05-30
Имунологична диагностика на туберкулозата
2019-05-30
Очни усложнения при диабет
2019-05-31
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2019-06-26
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2019-07-30
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2019-07-31
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2019-07-31
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2019-08-01
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ- СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ПОВЕДЕНИЕ
2019-08-01
КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР (ICD): ИНДИКАЦИИ, ВИДОВЕ ТЕРАПИИ – БЪРСТ, РАМП, ШОК. ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2019-08-02
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2019-08-03
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2019-08-03
АНАЛИЗ НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ПАЦИЕНТИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2019-08-04
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2019-08-05
НАДКАМЕРНИ ТАХИКАРДИИ - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
2019-08-05
ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
2019-08-06
ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2019-08-07
РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ (CRT): СЪЩНОСТ, ИНДИКАЦИИ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2019-08-08
АНТИТРОМБОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ
2019-08-08
АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛАТЕРАЛНИТЕ ГЛЕЗЕННИ УВРЕДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ
2019-08-12
РЕДКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ БОЛЕСТИ У НАС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВРЕМЕННО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
2019-08-12
ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
2019-08-12
Съвременен генетичен профайлинг и таргети в лечението на солидни злокачествени тумори
2019-08-13
Тикове
2019-08-14
Синдром на Бругада - какво трябва да знаем?
2019-08-14
Функционално носно дишане
2019-08-15
Подход при диагностиката и лечението на серозен отит
2019-08-15
Препоръки за превенция на треска ЗИКА и други предавани от комари заболявания
2019-08-16
Защо алергичният ринит е обект на диагностика от оториноларинголога
2019-08-16
Ендоваскуларно лечение на руптурирали мозъчни аневризми и артериовенозни малформации
2019-08-17
Превенция на социално-значимите заболявания в условията на здравна реформа
2019-08-17
Често боледуващите деца през призмата на хомеопатията
2019-08-18
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението
2019-08-19

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

сръбски
български
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb