Опит

Лекар АГ
1000, София, България, бул. България 104
Дни за консултация

Четвъртък

09:00 - 12:00

Вторник

09:00 - 12:00

Четвъртък

15:00 - 18:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител