За мен

Рентгенов лаборант в Отделение Образна диагностка в V МБАЛ София

Презентация на тема Облъчване на л...

Опит

Рентгенов лаборант
1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А

ОтделениеОбразна диагностика

Рентгенов лаборант
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Рентгенов лаборант
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б

Отделение лъчелечение

Рентгенов лаборант
1000, София, България, ул. Бяло море 8

Образование

1977 - 1979
Рентгенов лаборант
Медицински колеж "Йорданка Филаретова"
София , България
2006 - 2008
Социална медицина и здравен мениджмънт
Нов Български Университет
София , България

Специалности

Рентгенов лаборант

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb