За мен

Студент /магистратура/ в НСА "Васил Левски" специалност кинезитерапия в неврологията и психиатрията.