Опит

6600, Кърджали, България, бул. "България" № 94