Опит

Специализант по кардиология
4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А
dr.petkova@mail.ru 0899999412
Дни за консултация

Петък

09:30 - 13:30

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

2009 - 2014
Студент по медицина
UMFT "Victor Babes" Timisoara

Специалности

Кардиология

Сертификати

Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2018-07-29
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-10-21
ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
2018-10-21
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2018-10-26
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2018-11-06
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2018-11-08
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2018-11-22
ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
2018-11-23
КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР (ICD): ИНДИКАЦИИ, ВИДОВЕ ТЕРАПИИ – БЪРСТ, РАМП, ШОК. ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2018-12-19
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2018-12-19

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

румънски
немски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb