За мен

Завършила медицина в Медицинския университет в Плевен през 2012 година.
В момента работи като лекар-ординатор в КОЦ Враца ЕООД.

От 2012 г. ежегодно участва в национални конференции по онкология. 
През 2013 г.  преминава курс за съвременно лекарствено лечение на солидни тумори - СБАЛ по онкология ЕАД, София.

Опит

3000, Враца, България, бул. 2-ри юни 68
Работи с осигурител