За мен

Работи като химиотерапевт в ОМОПГ на СБАЛОЗ "Д-р М.Марков" ЕООД гр. Варна

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Работи с осигурител