За мен

Георги Маринов е студент по медицина в Медицински университет в Пловдив в първи курс.

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb