За мен

Огян Николов е студент първи курс по медицина в Медицински университет в Пловдив.