За мен

Каньо Канев е студент по медицина в Пловдив. Има интереси в областта на анестезиологията.