За мен

Ангел Господинов е трети курс студент по медицина в Медицински университет в Пловдив.