Опит

Лекар в отделение по ,, Анестезиология, реанимация и интензивно лечение''
4000, Пловдив, България, ул. Продължение Колхида