Опит

Лекар в отделение по ,, Анестезиология, реанимация и интензивно лечение''
4000, Пловдив, България, ул. Продължение Колхида
Лекар-специализант в отделение по ,, Анестезиология, реанимация и интензивно лечение''
4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А
Служител в отделение по ,, Анестезиология , реанимация и интензивно лечение''
4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А
Служител в ,, Клиника по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66

Образование

2011 - 2017
магистър по Медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb