За мен

Д-р Козанов е специалист по анестезиология и интензивно лечение от 1998г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 23а

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb