За мен

КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ

Опит

8000, Бургас, България, Бургас
0892790703

Дългогодишен клиничен опит с деца и възрастни  - 18 години.

Основна месторабота - Център за психично здраве -гр. Бургас. 

Психодиагностика, консултации и психотерапия.

Платен прием