"ДКЦ XI- София" ЕООД търси специалисти и общопрактикуващи лекари. 
Ние предлагаме добри условия, мотивиран екип, коректност и лоялност.