За мен

Доц. Владимирова-Китова притежава специалност по вътрешни болести от 1996г. и по кардиология от 2003г.

 

Тя е член на:

 

  •  Световното Дружество по Атеросклероза
  • Европейското Дружество по Неинвазивна Образна Диагностика
  • Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology)
  • Съюз на учените в България
  • Дружество на кардиолозите в България (ДКБ)
  • Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC
  • Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
Комбинираното лечение на дислипидеми-ите е най-логичното съвременно решение на   проблема! Това лечение създава проблем с редовния прием на медикаментите! 
Благодаря за поканата! Темата е свръхактуална! 
Вирусите за съжаление са много кардиотропни 
в момента. Нека винаги при протрахирани 
вирусни инфекции да мислим и за сърдечни 
компликации!